marți, 2 aprilie 2013

Contracte de 15 milioane euro fonduri nerambursabile in Regiunea Centru

Sapte contracte de finantare nerambursabila aloca 15,25 milioane euro fonduri nerambursabile la nivelul Regiunii Centru pentru o pensiune turistica, doua centre sociale, un teren de golf, un muzeu, dar si pentru modernizarea transportului public din orasul Brasov.

Contractele de finantare au fost semnate de catre Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, domnul Liviu Dragnea, de catre directorul general al ADR Centru, domnul Simion Creţu si de catre reprezentantii beneficiarilor.

Fondurile ce vor fi derulate prin ADR Centru sunt alocate din bugetul Programului Operational Regional, alocat pentru dezvoltare celor sase judete de la nivelul Regiunii Centru, respectiv Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. sursa: ADR Centru

vineri, 28 septembrie 2012

Programele Operaţionale Sectoriale ar putea fi presuspendate de Comisia Europeană

Programele Operaţionale Sectoriale (POS) din România ar putea fi supuse procedurii de presuspendare, după ce se va finaliza analiza acestora. Dacă se va lua această decizie, autorităţile române vor fi obligate să pună în aplicare, în termen de două luni, recomandările CE pentru rezolvarea problemelor apărute până acum, informează Realitatea TV.

Anunţul despre posibilitatea presuspendării plăţilor pentru POS a fost făcut de Angela Martinez-Sarasola, şefa Unităţii pentru România din cadrul DG REGIO (Directoratul General pentru Politică Regională al Comisiei Europene), prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles. Sarasola a precizat că este preocupată din cauza nivelului deosebit de scăzut al gradului de absorbţie a fondurilor europene, mai ales că diferenţele dintre România şi celelalte state UE s-au mărit considerabil în ultima perioadă.

Pentru că nu întrevede o soluţionare urgentă a problemelor, reprezentanta Comisiei Europene a apreciat că "riscul dezangajării automate a unor fonduri europene a crescut vizibil". "Comisia continuă să analizeze situaţia Programelor Operaţionale Sectoriale (POS), urmare a raportului care i-a fost transmis de Autoritatea de Audit la începutul lunii iulie privind funcţionarea sistemului de management şi control al fondurilor.

Pentru moment, procedurile interne îşi urmează cursul, Comisia având în vedere o decizie de presuspendare şi luând în calcul toate variantele: presuspendarea tuturor programelor, a unora dintre acestea sau doar a unor axe prioritare. Proiectul de decizie este în circulaţie la nivelul serviciilor implicate, acesta putând fi adoptat în perioada următoare", se arată în mesajul transmis de CE autorităţilor române.

Autorităţile române au mai avut probleme cu Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), pentru care au primit deja, pe 7 august, o scrisoare de presuspendare a plăţilor din partea Comisiei Europene, gradul de absorbţie de la UE fiind de doar 7,73%. De asemenea, România nu mai trimite, de la 1 iulie, către CE cereri de rambursare pentru patru programe operaţionale legate de sectorul regional, de mediu, de transport şi de competitivitate. sursa: http://epochtimes-romania.com

joi, 9 august 2012

Cursuri şi pentru managerii RECL

Şi managerii RECL din comunele Slobozia Bradului şi Moviliţa au participat la un curs de manager de proiect pentru a putea elabora proiecte FEADR în următoarele sesiuni. Iar pentru a se perfecţiona în domeniul IT-ului au urmat şi un curs de formator în domeniul competenţelor digitale.

Cursurile efectuate de managerii RECL din comunele Slobozia Bradului şi Moviliţă au avut ca scop certificarea acestora în două domenii cheie, domenii care au devenit în ultimii ani deosebit de importante pentru personalul RECL. În rândul personalului primăriei Moviliţă nu exista nicio persoană certificată ca şi manager de proiect, iar în primăria Slobozia Bradului exista un singur angajat. Prin introducerea în rândul activităţilor din proiect a cursurilor certificate de Manager de proiect am urmărit atât dezvoltarea profesională personală a celor doi manageri RECL, cât şi facilitarea accesării şi derulării de proiecte în cadrul celor două primării. Aceste proiecte pot fi şi cele din cadrul FEADR, elaborate în sprijinul fermierilor, dat fiind interesul crescut de accesare a acestor proiecte. Iar succesul proiectului a fost asigurat în principal de buna colaborare între cei doi parteneri şi de impactul pe care l-a avut în rândul fermierilor, a adăugat managerul RECL Slobozia Bradului, Mihai Pârcălabu.

Potrivit acestuia, în Slobozia Bradului s-a obţinut autorizarea şi acreditarea unui Centru de Formare Profesională în domeniul competenţelor informatice în luna ianuarie 2010. Ca atare, comuna Moviliţa derulează în prezent procedurile de acreditare a aceluiaşi tip de centru de formare profesională.

miercuri, 21 martie 2012

Comunicarea pentru Programul REGIO in Regiunea Centru

Conferinta regionala privind comunicarea pentru Programul REGIO in Regiunea Centru

Peste 60 de reprezentanti ai retelei regionale de multiplicatori de informatii pentru programul REGIO au participat miercuri, 21 martie 2012, la Conferinta Regionala privind implementarea masurilor de comunicare pentru Programul Operational Regional, organizata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru la Hotel Parc din Alba Iulia. In cadrul intalnirii au fost diseminate informatii privind implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Centru si au fost prezentate exemple de promovare a proiectelor finantate de REGIO.

ADR Centru a organizat acest eveniment pentru promovarea programului REGIO si a impactului fondurilor nerambursabile alocate Regiunii Centru, prin Programul Operational Regional. Discutiile comunicatorilor REGIO din regiune au urmarit sa sublinieze, dupa patru ani de implementare a acestui program in regiunea noastra, modul cum proiectele finantate din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala duc la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor. Prezentarile sustinute au subliniat stadiul implementarii Programului Operational Regional la nivelul Regiunii Centru, prin corelare cu masurile de informare si constientizare a cetatenilor cu privire la sprijinul financiar nerambursabil alocat dezvoltarii. Aceste aspecte au fost dezbatute in urma sustinerii a doua prezentari specifice ale ADR Centru. Un alt aspect discutat de participanti a fost reprezentat de oportunitatile de finantare si de modul cum sunt implementate proiectele gestionate de OI Turism la nivel national, pe o axa specifica a programului.

Deoarece in acest an marea majoritate a proiectelor aflate in implementare sunt axate pe investitii in infrastructura urbana, atentia celor prezenti a fost captata atat de prezentarile referitoare la proiectele destinate dezvoltarii Polului de crestere Brasov, cat si de proiectele aflate in implementare in municipiul Toplita, judetul Harghita. Si proiectele implementate de Consiliul Judetean Sibiu au suscitat un interes deosebit, avand in vedere ca sunt finantate prin axe diferite ale programului, dar viziunea de promovare si constientizare a publicului larg a fost gandita in mod unitar. Toate prezentarile beneficiarilor de fonduri nerambursabile s-au referit la aspecte concrete in ceea ce priveste promovarea proiectelor REGIO.

Un punct distinct in cadrul conferintei l-a constituit analiza rezultatelor activitatii de informare si publicitate pentru programul REGIO in anul 2011, precum si perspectivele derularii acestei activitati in anul curent. In acest context s-au stabilit si metodele optime de actiune in cadrul retelei de comunicatori REGIO in Regiunea Centru.
sursa: http://www.regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMEvenimente&eID=1153

joi, 1 martie 2012

Noua versiune a Ghidului de vizibilitate pentru proiecte

Versiunea revizuită a Ghidului de vizibilitate pentru proiecte se adresează beneficiarilor de finanțare din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013, aflați în etapa de implementare a proiectelor.

Modificările aduse acestui document se referă, printre altele, la următoarele:
• manualul a fost restructurat, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor actuale ale beneficiarilor;
• au fost introduse precizări clare în privința aplicării corecte a logo-urilor, sloganului și disclaimer-ului ( cum ar fi armonizarea acestora cu limba în care este redactat materialul);
• noțiunile elementare cu privire la utilizarea logo-urilor au devenit parte din Ghid;
• au fost aduse noi clarificări legate de utilizarea corectă a disclaimer-ului;
• a fost adăugată o Lista de verificare pentu elementele obligatorii de vizibilitate și un Inventar al instrumentelor de comunicare, care permit să verificați daca ați aplicat corect regulile de vizibilitate;
• a fost introdus un nou subcapitol, cu referire la pregătirea materialelor audio-vizuale, dat fiind faptul că aceasta a fost una dintre cele mai frecvente întrebări care ne-au fost adresate;
• a fost inserat un nou capitol, referitor la păstrarea materialelor și raportarea activităților de comunicare ( spre exemplu, îndrumări cu privire la materialele care trebuie transmise STC).

joi, 23 februarie 2012

Revizuirea descendentă a previziunilor privind creșterea în UE și în zona euro

Pe fundalul unei scăderi a ritmului de creștere și al gradului încă scăzut de încredere, se preconizează că, în 2012, PIB-ul real va rămâne neschimbat în UE (0,0%) și se va reduce cu 0,3% în zona euro.

Acesta constituie o revizuire descendentă de 0,6 puncte procentuale în UE și de 0,8 puncte procentuale în zona euro, în comparație cu previziunile din toamnă, publicate la 10 noiembrie 2011. La nivelul statelor membre, se observă că diferențele de creștere rămân pronunțate. În 2012, conform estimărilor, creșterea PIB-ului va fi negativă în nouă țări, va stagna într-un singur stat membru și va fi pozitivă în celelalte șaptesprezece. Nivelul creșterii va fi cel mai ridicat în Letonia, Lituania și Polonia și cel mai scăzut în Grecia și Portugalia.

Perspective privind cererea internă și la nivel mondial

Perspectivele sunt condiționate de un context economic internațional mai puțin favorabil, actuala reducere a cererii la nivel mondial având un impact negativ asupra exporturilor nete. În UE, nivelul încrederii întreprinderilor și consumatorilor rămâne la un nivel redus, deși recent s-a observat o ușoară îmbunătățire datorată semnelor de stabilizare date de sectorul financiar. Implementarea unor politici credibile în țările vulnerabile și recunoașterea progreselor constante înregistrate în ceea ce privește soluționarea crizei datoriei suverane au contribuit la stabilizarea piețelor.

Recent, percepțiile legate de riscul suveran s-au îmbunătățit într-o oarecare măsură în anumite țări, însă spread-urile se mențin la niveluri ridicate, iar condițiile de creditare pentru sectorul privat s-au înăsprit. Deși situația generală de pe piețele financiare din UE rămâne fragilă, iar nivelul de incertitudine are încă un impact puternic asupra investițiilor și consumului din sectorul privat, riscul de producere a unei crize a creditelor s-a redus, în mare parte datorită măsurilor de asigurare a lichidității adoptate de BCE.

De asemenea, având în vedere nivelul redus al cererii, condițiile de creditare nu vor constitui, conform așteptărilor, constrângeri pentru investiții și consum în perioada prognozată. În general, se preconizează o creștere treptată a nivelului încrederii și o redresare a investițiilor și a consumului în a doua jumătate a anului 2012. sursa: Parlamentul European
tags: fonduri ue, finantare europeana, fonduri europene structurale, crestere economica

miercuri, 11 ianuarie 2012

Ameliorarea sistemelor de transport transfrontaliere europene in 2012

Ameliorarea sistemelor de transport transfrontaliere, un transport aerian mai eficient și șoselele mai sigure sunt doar câteva dintre temele ce se vor afla pe ordinea de zi a comisiei parlamentare pentru transport și turism anul acesta.

UE are cinci milioane de kilometri de șosele, 212.800 de kilometri de cale ferată și 42.700 de ape interioare navigabile. Deputaţii europeni doresc un transport mai eficient, înlăturarea ambuteiajelor și accentuarea caracterului ecologic al transportului.

Rețelele de transport

Rutele aeriene, feroviare, marine și rutiere sunt incluse în Reţeaua Transeuropeană de Transport, care are ca obiectiv ameliorarea infrastructurii transfrontaliere în UE. Rețeaua a fost creată în 1996, în ultima perioadă accentul punându-se pe eliminarea ambuteiajelor și promovarea sistemelor inteligente de transport.

„Mecanismul de conectare a Europei“ se va afla tot anul acesta pe ordinea de zi a comisiei pentru transport. Acesta este menit să îmbunătățească rețelele de transport, energie și digitale din Europa și să promoveze soluții ecologice.

Șosele mai sigure

O inițiativă cheie pentru 2012 este dezvoltarea siguranței rutiere. Deputaţii europeni doresc ca șoferii autovehivulelor grele, precum camioanele și autobuzele, să ia pauze suficiente, în paralel cu reducerea poverilor administrative asupra companiilor.

Deputaţii europeni vor mai aborda propuneri noi privind viitorul aeroporturilor regionale, poluarea fonică provenită din transportul aerian și asistența la sol.
tags: fonduri structurale, fonduri europene, fonduri nerambursabile, ue, parlamentul european, sisteme de transport, ue 2012